Högutbildade migranter i Sverige (Arkiv förlag).

Ur förlagets beskrivning av boken:

I dagens globala kunskapsintensiva ekonomier konkurrerar länder om att locka till sig högutbildad arbetskraft. Till Sverige anländer sådan arbetskraft antingen som rekryterad, på eget initiativ eller som flyktingar. I regel är de framgångsrika på arbetsmarknaden och inom sina yrken, men deras väg till att erkännas som fullvärdiga medborgare och yrkespersoner är ofta kantad av motgångar och problem.

Antologin samlar aktuell humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om högutbildade migranter i Sverige. Sammantaget presenteras en bred och ingående kunskap om allt från politik, migranters representation på arbetsmarknaden och myndigheters handläggning av arbetstillstånd till de högutbildades egna erfarenheter av yrkes- och vardagsliv och deras strävan efter delaktighet och erkännande.

Boken är skriven för en bred läsekrets och riktar sig förutom till forskare också till studenter, journalister, tjänstemän, politiker och intresserad allmänhet.