I numret, som har temat "Könets förvecklingar", beskrivs artikeln så här:

Malin Ah-King. Foto: Henning Brüllhoff.
Malin Ah-King. Foto: Henning Brüllhoff.

Det finns stora variationer i hur kön formas, i könsbyten och sexuella beteenden mellan olika djurarter. Gängse föreställningar om biologiskt kön som tudelat och oföränderligt är därmed ifrågasatta. Malin Ah-King och Sören Nylin har tillsammans utvecklat en dynamisk syn på biologiskt kön som en reaktionsnorm, det vill säga kön är föränderligt och påverkas av samspelet mellan gener och miljö. En sådan syn på kön och sexualitet kan motverka stereotypa föreställningar om kön i biologisk forskning – föreställningar som delvis bottnar i kulturellt betingade sätt att förhålla sig till begrepp om kön.