Foto armennano Pixabay
Foto: armennano / Pixabay

I essän i Dagens Arena, med titeln "Kalla kriget som njutning och ideal", pekar författarna på ett flertal sätt varpå kalla kriget-epoken levandegörs i dagens samhälle. Än dyker det upp som fest och attraktion, än som museiobjekt eller barnaktivitet.

Författarna lyfter fram att denna vurm för vårt nära förflutna innehåller motstridiga aspekter. Å ena sidan hanteras tidens obönhörliga förändring genom njutningsfulla och vemodiga berättelser om skillnaderna mellan nu och då. Å andra sidan visas perioden upp som en idealbild och mall, något för samtiden att ta intryck av och sträva efter.

Läs hela artikeln hos dagens Arena