Det öppna och det slutna: Religionshistoriska essäer
Det öppna och det slutna: Religionshistoriska essäer

Religionshistoria är varken studiet av det helt andra eller det fullständigt förlorade, utan snarare av den historiska människan, just så som vi känner igen henne i oss själva. Denna igenkännliga människa är i stånd till många ting. Hennes inbillningsförmåga har frambringat ett oräkneligt antal såväl förtjusande som förskräckande världar, apparaturer, maskeringar, hyperboler och charader. Vi
befinner oss i henne och hon befinner sig i oss.

I åtta essäer visar Peter Jackson hur det jämförande studiet av de mest skiftande företeelser i ett brett kulturhistoriskt perspektiv – från paleolitiska figuriner och fornindisk kultdiktning till börskraschen på Wall Street och svarta mässor i 1800-talets Paris – kan bidra till förståelsen av religionens egenart.

Presentation av Peter Jackson

Länk till förlaget