Våra liv påverkas av att vi är både biologiska och kulturella varelser. I sin nya bok ger folklivsforskaren Åke Daun oss här en djupare förståelse för - och hjälp att se kritiskt på - hur vi i dagens postmoderna samhälle lever våra liv.

 
Dömd till konsumtion av sinnesintryck. Ny bok av Åke Daun.
 
 

Daun bjuder in läsaren på en resa till bondesamhället, med dess traditioner, ordspråk och talesätt, vilka kontrasteras mot det moderna samhällets livsstilar och kulturyttringar.

Boken kan beställas här på Stockholms universitets förlags webbplats eller genom valfri bokhandel.

Press om boken

Intervju med Åke Daun i Vetenskapsradion Forum i Sveriges radio P1,  den 12 december 2011.