Krig och fred i vendel- och vikingatida traditioner
Krig och fred i vendel- och vikingatida traditioner

Vilka idéer om konflikter hade man i Norden under vendel- och vikingatid? Hur uppfattades gudar som Oden och Tor kunna påverka krig och fred? Och vilken roll spelade kön och makthierarkier i konflikterna?

Detta är några av de frågor som diskuteras i "Krig och fred i vendel- och vikingatida traditioner", det senaste tillskottet i bokserien Stockholm Studies in Comparative Religion från Stockholm University Press.

Undersökningarna baseras i huvudsak på texter från den aktuella perioden (från ca 550 till ca 1100) och från tidig medeltid, men också på arkeologiskt material. De ger intressanta exempel på hur källorna till vendel- och vikingatida traditioner kan analyseras om man tar utgångspunkt i frågor om krig och fred.

Boken är redigerad av Håkan Rydving och Stefan Olsson.

Mer information om boken hos Stockholm University Press