Ingenting är anstötligare än sanningen
 

Torgny Segerstedt var professor i religionshistoria vid Stockholms högskola år 1913 – 1917. Han var den förste religionshistorikern i vårt land med lärostol vid humanistisk fakultet. Efter år 1917 verkade han som huvudredaktör på handelstidningen i Göteborg fram sin död 1945 och gjorde sig känd som den svenska liberala pressens främste kritiker av Hitler och nazismen. Trots påtryckningar från landets konung och regering gav han inte vika. 

Torgny Segerstedt hade vant sig vid att ta ställning och stå för sin åsikt genom att bli offer för två akademiska strider, fyllda av hat och hetspropaganda. Han disputerade i Uppsala år 1903 för att bli docent i religionshistoria men blev underkänd av konservativa teologer för att han inte framhöll Guds aktiva handlande i världen och kristendomens överlägsenhet över andra religioner.

När han fick förord till en professur i Lund år 1912 utlöstes en ny kampanj där han utmålades som kristendomens farligaste fiende i landet och av vissa som den Onde själv. Hans kristna tro hade satts i fråga sedan han uttryckt uppskattning av en bok med inslag av kristendomskritik. En privat donation gav honom då professuren i Stockholm. Han tvekade inför erbjudandet; det innebar att han svek teologernas möte med sanningen.

Christer Hedin tecknar i boken Ingenting är anstötligare än sanningen: Religion och politik hos Torgny Segerstedt bilden av dessa strider, bakgrund, förlopp och konsekvenser. Segerstedts livshållning och insats som tidningsman kan inte förstås utan kunskap om hans utveckling genom studier och forskning i religionshistoria. Han har lämnat ett värdefullt arv efter sig, både i akademin och politiken.

Fotnot

Religionshistorias 100-årsjubileum äger rum den 8 november 2013. Mer information kommer att publiceras på jubileets webbplats www.erg.su.se/centennial.