Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv.
Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv.

Ur beskrivningen av boken på Institutet för språk och folkminnens hemsida:

"I 'Naturen för mig' medverkar forskare från de svenska folkminnesarkiven och flera av landets universitet. Med etnologiska perspektiv undersöker de naturen som en del av människors vardag och kultur."

Antologin är utgiven av Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet. Redaktörer är Lina Midholm och Katarina Saltzman.

Länk till  Institutet för språk och folkminnen