De från Elsass och Lothringen tvångsrekryterade franska soldaternas och deras ättlingars minnen och upplevelser utgör avhandlingens fokus.

Många av de 130 000 tvångsrekryterade unga franska männen skickades till östfronten och hamnade i Sovjetiska fångläger (40 000 omkom i kriget eller fångläger). Läger nr 188, det så kallade franska lägret nära staden Tambov, har blivit symboliskt relevant för regionerna Elsass och Mosel.

I avhandlingen undersöks hur upplevelser och minnen om tvångsvärvning och sovjetisk fångenskap har blivit ihågkomna, kommunicerade och vidarebefordrade då krigsfångarna från Elsass och Mosel ofta betraktades som förrädare och fiender när de återvände till sitt fosterland, Frankrike. Det analyserade materialet består av intervjuer och deltagande observationer.

Om boken i publikationsdatabasen Diva