Religionsundervisning av Christer Hedin
Religionsundervisning av Christer Hedin

Så här skriver Ola Björlin i sin recension av boken i tidskriften "Religion och livsfrågor" nr 4/2014:

"I sin undervisning av blivande lärare i religionskunskap har han frikostigt delat med sig av sin långa erfarenhet och inspirerat många studenter att gå vidare med sina studier inom ämnet. När man nu får läsa och ta del av allehanda didaktiska reflexioner ur Christer Hedins rikhaltiga religionspedagogiska skafferi, så är det tydligt med vilken lätthet och självklarhet han rör sig fram genom ett ganska svåröverskådligt landskap."

En bok av en annan medarbetare vid institutionen, Björn Falkevalls "Att undervisa i religionskunskap", nämns för övrigt i samma recension. Båda böckerna utgör nämligen enligt recensenten exempel på "välbehövliga skrifter som placerar sig i gränssnittet mellan religionskunskapsämnets kunskapsstoff och pedagogisk praxis".

Ur förlagets beskrivning av "Religionsundervisning":

"I religionskunskapen är målet att eleverna ska börja förstå de tankar som ligger bakom de religiösa uttrycken. Christer Hedin visar övertygande hur man som lärare kan använda religionens yttre former – byggnader, högtider, kläder, matregler och så vidare – för att föra eleverna närmare kunskap om religionens lära, förkunnelse, världsbild och människosyn. Uppmärksamheten mot dessa mönster och sammanhang skapar en god grund för reflektion över etik och livsfrågor.

Denna heltäckande översikt över religionsundervisningens didaktik och praktik betonar särskilt att undervisningen ska vara målinriktad. En väsentlig poäng är då att metoder, till exempel studiebesök och läsning av originaltexter, är värdefulla endast om de leder till målet."

Om boken hos Studentlitteratur

Presentation av Christer Hedin

Om Att undervisa i religionskunskap - en ämnesdidaktisk introduktion (red. Björn Falkevall)