Studier i samisk religion
Studier i samisk religion

Louise Bäckman, professor emerita i religionshistoria vid Stockholms universitet, har alltsedan doktorsavhandlingen från 1975 ägnat sin forskning åt samisk religion före kristendomen. Fokus har framför allt legat på den samiska shamanen, nåejtie. Utifrån olika infallsvinklar tecknas i artiklarna bilden av den religiöse specialisten, mytopoeten och den socio-religiöse garanten. Ett annat viktigt tema är kvinnors religionsutövning och position i samhället, framförallt i ett cirkumpolärt perspektiv. De 13 artiklarna utgör en viktig del av Louise Bäckmans vetenskapliga produktion mellan 1978 och 2005.

Boken ges ut i samarbete mellan Stockholms universitet, med benäget stöd från Granholms stiftelse, och Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum.