Islam. En religionsvetenskaplig introduktion.
Islam. En religionsvetenskaplig introduktion.

Om boken på förlagets webbplats:

"Boken beskriver islam och muslimsk kultur i all sin mångfald. Här ges en rik historisk bakgrund till islams uppkomst och framväxt liksom en inblick i nutida islamtolkningar och praktiker. Likheter och skillnader mellan sunnitiska och shiitiska traditioner uppmärksammas genom hela boken."

Länk till boken på Libers webbplats

Länk till presentation av Susanne Olsson