Making Cultural History
Making Cultural History

Boken har bland annat uppmärksammats i Svenska Dagbladet där Merete Mazzarella, professor i nordiska språk, skrivit en mycket positiv recension och beskriver den som "ett fynd för den som vill förstå vad som format den tid vi lever i".

Hon redogör även entusiastiskt för för stora delar av innehållet, inte minst Britta Zetterström Geschwinds artikel som behandlar Pireuslejonet i Historiska museets entré.

Även Fredrik Wallensteins bidrag om en berättelse av den isländske skalden Snorre Sturlasson lovordas och är enligt Mazzarella en text som "omsorgsfullt och nyanserat försöker rekonstruera en gången tids föreställningsvärld".

Det förflutna källan till självkännedom
Artikel i SvD av Merete Mazzarella.

Making Cultural History. New Perspectives on Western Heritage.
Mer om boken hos förlaget.