Varför etnologi
Ny bok av Birgitta Svensson. Foto: Studentlitteratur
 
Etnologer hävdar att kunskap om kulturella processer är väsentliga för att människor ska förstå sina liv. Etnologin kan förklara varför vi gör som vi gör, varför vi är som vi är och hur vi kan förändra vår framtid.

Framställningen tar sin utgångspunkt i den elementära funderingen ”Varför etnologi?” och ger nybörjarstudenten svar på grundläggande frågor om ämnet. Författaren diskuterar också hur minnen, traditioner och kulturarv kan tolkas ur ett etnologiskt perspektiv och ger en koncentrerad översikt över den svenska etnologiska forskningens utveckling.

Birgitta Svensson innehar den Hallwylska professuren i etnologi vid Nordiska museet och Stockholms universitet. Boken ges ut av förlaget Studentlitteratur.