Skriftserien Teaching with gender är utgiven av genusvetenskap vid Stockholms universitet i samarbete med med ATHENA3 (the Advanced Thematic Network in Women's Studies in Europe) och genusprogrammet vid universitetet i Utrecht. Idag ges den ut av AtGender och Central European University i Budapest. Serieredaktörer är Andrea Petö, Berteke Waaldijk och genusvetenskapens medarbetare Annika Olsson. 

Filmen om Teaching with gender på Youtube
Sida med samtliga titlar i Teaching with gender som pdf-filer
Information om den senaste titeln Teaching "Race" with a Gendered Edge