Foto: Eva Dalin

Fredag den 5 juli är det premiär för Religiösa rebeller, Människor och tros sommarserie i fyra delar, där Christer Hedin medverkar. Serien berättar om fyra svenska predikanter och profeter på 1700- och 1800 talet som utmanade dåtidens stränga religiösa lagar.

Avsnitten sänds varje fredag kl 15 under juli, men är redan nu tillgängliga att lyssna på här.

Avsnitt 1: Gråkoltarna, Fredag den 5 juli

Avsnitt 2: Främlingarna, Fredag den 12 juli

Avsnitt 3: Predikare Lena, Fredag den 19 juli

Avsnitt 4: Profeten från Biskops Kulla, Fredag den 26 juli

Här kan du läsa mer om serien Religiösa rebeller.