Kalle Berggren
Kalle Berggren

Texten bygger på hans forskning om hur föreställningar om kön, sexualitet, ”ras” och klass skapas och hänger ihop i svenska hiphoptexter.  Den finns att läsa här.