Frédéric Brusi. Fotograf: Niklas Björling.
Frédéric Brusi. Fotograf: Niklas Björling.

Den 3 mars medverkade Frédéric Brusi i P1 morgon, där han framför allt lyfter fram rapportens vetenskapliga brister: avsaknaden av teori, metod och referenser, samt bristen på källkritik. Frédéric Brusi betonar att det är bra att det görs en sådan här kunskapsinventering.

– Problemet är att det påstås en massa saker som inte beläggs med någon form av källa. Det är en stor sörja där man blandar i hop fakta och åsikt, säger han i P1-Morgon.

Han tillägger att det är märkligt att en myndighet som har till uppgift att skola allmänheten i källkritik och kritisk granskning nu publicerar en rapport som inte uppfyllder dessa krav.

Bland undertecknarna av det öppna brevet finns från ERG även Susanne Olsson, professor i religionshistoria samt Pia Karlsson Minganti, universitetslektor i etnologi.