Frederik Wallenstein
Frederik Wallenstein

Mer information om programmet och möjlighet att höra det i sin helhet ges på Sveriges Radios webbplats.

Ur programbeskrivningen: "Religionshistorikern Frederik Wallenstein berättar om holmgångens betydelse för att lösa tvister i den hederskultur som Norden präglades av."