Professor Kristina Fjelkestam
Professor Kristina Fjelkestam

I avsnittet betitlat "Queer tid" diskuterades alternativa sätt att tänka kring tid.

Klicka på länken nedan för att lyssna på och läsa mer om podradioprogrammet.

Scandias webbplats