Mer information om seminarieprogrammet på ArkDes webbplats:
http://www.arkdes.se/articles/arkdes-talks-muslim-cool

Leila Karin Österlinds personliga presentationssida