Företag & organisation

Behöver du en etnolog? Ta hjälp av våra studenter!

Fältarbete är en viktig del av både utbildning och forskning i etnologi. Genom deltagande observation och samtal med människor söker studenter och forskare kunskap om fenomenen de vill studera.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Den Hallwylska professuren

Nordiska museet och etnologiämnet vid Stockholms universitet delar enligt särskilt avtal på en professur i etnologi, särskilt europeisk, den Hallwylska professuren.

Nätverk för genusvetenskap

Genusvetenskap vid Stockholms universitet ingår i en rad nätverk, såväl nationella som internationella.

KONTAKT

Besöksadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Universitetsvägen 10E, plan 6 & 7
Frescati, Stockholm

Postadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Prefekt
Lisa Käll, tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Kommunikation & webb
Michaela de Verdier
michaela.deverdier@erg.su.se