Företag & organisation

Behöver du en etnolog? Ta hjälp av våra studenter!

Fältarbete är en viktig del av både utbildning och forskning i etnologi. Genom deltagande observation och samtal med människor söker studenter och forskare kunskap om fenomenen de vill studera.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Hallwylska professuren

Den Hallwylska professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning inrättades 1918 vid Nordiska museet, finansierad genom den Hallwylska donationen.

Nätverk för genusvetenskap

Genusvetenskap vid Stockholms universitet ingår i en rad nätverk, såväl nationella som internationella.

KONTAKT

Besöksadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Universitetsvägen 10E, plan 6 & 7
Frescati, Stockholm

Postadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Prefekt
Lisa Käll, tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Kommunikation & webb
Henning Brüllhoff
henning.brullhoff@erg.su.se