Då donationen inte längre täckte kostnaden för en professur, ingick Stockholms universitet och Nordiska museet 2015 ett avtal om en ny form av samverkan där universitetet bidrog med 50 % av kostnaden för en professor.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin
Nordiska museet. Foto: Mats Landin.

I enlighet med detta avtal anställdes Lotten Gustafsson Reinius som Hallwylsk gästprofessor för en period om tre år med arbetsuppgifter fokuserade på ett överenskommet forskningstema: ”Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna”.

Hennes verksamhet delades under dessa år lika mellan Nordiska museet och Stockholms universitet, med uppdraget att belysa det aktuella temat ur mångvetenskapligt perspektiv med sikte på nya forskardialoger och bred publik spridning. Anställningen vid museet förlängdes på halvtid till augusti 2021.

Mer om samverkansprojektets viktigaste resultat

Forskningen bakom utställningen Arktis – medan isen smälter (på Nordiska museets webbplats)

The Arctic while the ice is melting – and the research behind it (film på Youtube)

Möt en av forskarna bakom utställningen "Arktis — medan isen smälter" (film på Youtube)

Forskningsantologi/Resonerande katalog vid Nordiska museets förlag:
Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse