Workshopen “Gender Equality – From Theory to Practice”, som ERG anordnade tillsammans med Euromed Feminist Initiative den 3-7 april, blev en stor framgång. Deltagarna, 13 syriska jurister, diskuterade under fem dagar tillsammans med lärare och forskare vid Stockholms universitet både teoretiska och praktiska aspekter på jämställdhet och dess relation till demokrati, mänskliga rättigheter, medborgarskap och politiskt beslutsfattande.

ERG och EFI kommer nu att arbeta vidare för att utveckla samarbetet, som kan leda till både uppföljande workshops och andra typer av uppdrag. ERG:s prefekt, Annika Olsson som också var en av deltagarna under veckan, ser också att institutionen nu lagt grunden till en utbildning/workshop som kan erbjudas och utföras tillsammans med andra organisationer eller myndigheter.