Malin Ah-King
Malin Ah-King. Foto: Henning Brüllhoff.

I intervjun pratar hon bland annat om varför det finns ett behov av genusperspektiv inom evolutionsbiologin och ger exempel på hur förutfattande meningar om kön påverkat forskningen.

AcademiaNet har skapats med syfte att underlätta för makthavare, konferensarrangörer och journalister att synliggöra kvinnliga forskare. Svenska forskare i databasen har nominerats av Vetenskapsrådet.

Läs hela intervjun med Malin Ah-King här