Malin Ah-King
Malin Ah-King. Foto: Henning Brüllhoff.

Genom att placera in Linnés idéer i deras rätta vetenskapliga och historiska sammanhang kommer talarna på seminariet att diskutera frågor som: Var Linné rasist? Är han rentav den moderna vetenskapliga rasismens fader? Och understödde hans sexualsystem en konservativ och sexistisk syn på genusrelationerna?

Deltagare på seminariet är välkomna att diskutera dessa och andra frågor med paneldeltagarna.

Seminariet äger rum den 12 mars 2021, kl 10-14.

Mer information om seminariet på Linnean Society of Londons webbplats