Workshopen är ett samarbete med Euromed Feminist Initiative (http://www.efi-ife.org/) och utgör en del av det EU- stödda och -finansierade projektet "Supporting transition towards democracy in Syria through preparing for an engendered constitution building process (TAHDIR)” som implementeras av EFI. Workshopen behandlar både teoretiska och praktiska aspekter av jämställdhet och ger ett historiskt och internationellt perspektiv på frågan och dess relation till demokrati, mänskliga rättigheter, medborgarskap och politiskt beslutsfattande. Både ERG och EFI hoppas workshopen kan vara ett första steg i en fortsatt samverkan.