I intervjun med rubriken "Radiovågor av feminism för kampen framåt" pratar hon bland annat om den pågående kraftmätningen mellan feminismen och samtidens högerpopulistiska rörelse, samt hur dagens feministiska kamper är sammanflätade trots varierande utgångpunkter i olika identiteter.

I intervjun medverkar även Marta Cuesta som är docent i sociologi vid Högskolan i Halmstad.