Universitet & högskola

Centrum för maritima studier

Etnologiämnet är en del av CEMAS, ett samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima museer (SMM). Syftet med samarbetet är att stärka det maritima forskningsfältet genom tvärvetenskapliga samarbeten mellan historia, arkeologi och etnologi.

Forum för feministisk forskning

Forum för feministisk forskning i Stockholm är en ideell organisation med syfte att stödja och stimulera feministiska och/eller kvinnliga forskare.

Genusakademin vid Stockholms Universitet

Genusakademin är ett nätverk för samarbete kring genusforskning vid Stockholms universitet, öppet för alla ämnen och institutioner på universitetet.

Internationella sammanslutningar för religionshistoriker

Religionshistoriska avdelningen är en del av två internationella sammanslutningar för religionshistoriker.

Nordiskt Nätverk för Humanistisk-Samhällsvetenskaplig Hälsoforskning (NNHSH)

Nordiskt Nätverk för Humanistisk-Samhällsvetenskaplig Hälsoforskning (NNHSH) vill stärka samarbetet mellan forskare – såväl disputerade som odisputerade – inom fältet i de nordiska länderna.

Nätverk för genusvetenskap

Genusvetenskap vid Stockholms universitet ingår i en rad nätverk, såväl nationella som internationella.

KONTAKT

Besöksadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Universitetsvägen 10E, plan 6 & 7
Frescati, Stockholm

Postadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Prefekt
Lisa Käll, tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Kommunikation & webb
Henning Brüllhoff
henning.brullhoff@erg.su.se