Forum har bland annat som målsättning att samla feministiska och kvinnliga forskare för inbördes stöd, stimulans och tvärvetenskapligt arbete. Forum arbetar för att främja och underlätta rekrytering av kvinnor till olika utbildningslinjer och forskarutbildning samt förändra grundutbildningen vid universitet och högskolor så att feministiska perspektiv uppmärksammas och integreras i undervisning och kurslitteratur.

Forum för feministisk forskning i Stockholm hette tidigare Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning i Stockholm. Föreningen bildades 1978/1979 och var 1987 med och startade Centrum för kvinnoforskning (nuvarande Genusvetenskap) vid Stockholms universitet.

Forum för feministisk forskning i Stockholm har en egen hemsida där du kan få mer information om organisationen.

Länk till Forum för feministisk forskning