I samband med omvandlingen av Centrum för genusstudier till ämnesavdelningen genusvetenskap tog genusvetenskapen initiativ till en ny samarbetsform för genusforskning vid Stockholms universitet. Under 2010 formerades nätverket Genusakademin, öppet för alla institutioner som vill samarbeta kring genusforskning. Genusakademin leds av en styrgrupp där institutioner med framträdande genusforskning ingår.

Genusakademin har övertagit den struktur med en fakultetsövergripande representation som Centrum för genusstudier vilade på, och har därmed en för universitetet unik uppbyggnad med potential att samarbeta över alla fyra fakulteter. För närvarande finns inom samarbetet 12 professorer med genusinriktning.

På internationella kvinnodagen den 8 mars 2011 hölls en formell invigning av Genusakademin där de ingående institutionerna presenterade sin genusforskning och nya institutioner inbjöds att ansluta sig.

Genusakademin har sedan dess tagit de första stegen mot en samordnad forskarutbildning med genusinriktning och inlett ett samarbete med Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor vid universitetet. Ett långsiktigt mål är att bilda en forskarskola inom Genusakademin där de nya doktoranderna i genusvetenskap ingår. Likaså kommer man att arbeta för att genusforskningen etableras som ett starkt forskningsområde vid Stockholms universitet och att genus blir en del av universitetets profil.

Institutioner som vill ansluta sig till Genusakademin är välkomna att kontakta styrgruppens ordförande Lena Gemzöe på lena.gemzoe@gender.su.se.

Genusakademin - startsida