ATGENDER och AOIFE
Genusvetenskap vid Stockholms universitet var medlem i AOIFE (Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europe) sedan starten 1996 och följde med då organisationen 2009 övergick i den nya organisationen ATGENDER .

Athena 3
Advanced Thematic Network in European Women's Studies.
Vi är del av det EU-finansierade tematiska nätverket Athena 3 som löper 2006-2009 ochsom samlar 80 institutioner över hela Europa. Temat är “Gender, Culture and European Diversity” and “Women, Access and European Citizenship”. Centrum är aktiv partner och Centrums representant Annika Olsson ingår i arbetsgruppen Teaching Empires. Athena 3 är en fortsättning på de tidigare EU-finansierade projekten Athena 1 1997-2001 och Athena 2 2003-2006 som vi medverkat i.

Genusvetenskap i Sverige
De institutioner i landet som undervisar i genusvetenskap ingår i ett nätverk och har återkommande genusvetenskapliga ämneskonferenser. Den senaste genusvetenskapliga ämneskonferensen arrangerades av Centrum för genusstudier (nuvarande Genusvetenskap) 2009. Nationella sekretariatet för genusforskning har en lista över forskningsmiljöer i Sverige som har inriktat sig på genusvetenskap.

Inter Gender
Research School in Interdisciplinary Gender Studies
Genusvetenskap är en del av genusforskarskolan Inter Gender som är ett samarbete mellan genusinstitutioner i Sverige och i Europa. Från Sverige ingår universiteten i Blekinge, Göteborg, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Internationella partners är genusforskarskolorna i Finland, Nederländerna samt den inter-nordiska genusforskarskolan och den transdisciplinära genusforskarskola vid Humboldt universitetet, Tyskland.

Nordfem

Nordfem är nordiskt samarbetsavtal som ger stipendier till korta forskar/lärarutbyten mellan Helsingfors, Sthlm, Köpenhamn, Oslo och Reykjavik.

Universitetet i Sarajevo
Genusvetenskap har samarbetsavtal med ett tvärvetenskapligt centrum vid universitetet i Sarajevo, som ger ett masterprogram i Gender Studies. Läs mer på: http://www.cps.edu.ba