Olof Sundqvist Foto Niklas Björling
Olof Sundqvist. Foto: Niklas Björling.

Förutom Olof Sundqvist medverkar även Torun Zachrisson, docent i arkeologi vid Stockholms universitet och forskningschef på Upplandsmuseet, och Henrik Williams, runolog och professor i nordiska språk vid Uppsala universitet, i programmet. Programledare är Magnus Bremmer.

Om avsnittet på Anekdots webbplats:

Runstenar var vikingatidens minnesmärken, konstverk och reklampelare. Då var de en färgstark närvaro längs landsvägen eller på gården. Idag är de ovärderliga källor till fornordiskt liv. Vilka vikingatida människor förärades med ett monument? Är stenarna kristna eller hedniska? Hur går det egentligen till när man tolkar en runinskrift? Och är det sant att Gustav II Adolfs armé använde runskrift som kodspråk? Bildningspodden reder ut begreppen om ett monumentalt skandinaviskt kulturarv.

Bildningspodden produceras av Bildningsmagasinet Anekdot som är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien med syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet.