Samverkan

Samverkan

Medarbetare vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap samverkar med samhället på många olika vis. En vanlig typ av samverkan är att ge populärvetenskapliga föreläsningar, vara experter i statliga utredningar, medverka i media, utföra större eller mindre forsknings- eller utredningsuppdrag, ta emot skolklasser på studiebesök och anordna uppdragsutbildningar. Många av våra utbildningar sker i samverkan med museer, kommuner, myndigheter och olika företag. Kontakta gärna prefekter eller våra studierektorer och ämnesansvariga om du har specifika frågor kring vårt arbete med samverkan.

Nordiska museet. Foto: Mats Landin

Hallwylska professuren

Den Hallwylska professuren i nordisk och jämförande folklivsforskning inrättades 1918 vid Nordiska museet, finansierad genom den Hallwylska donationen.

KONTAKT

Besöksadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Universitetsvägen 10E, plan 6 & 7
Frescati, Stockholm

Postadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Prefekt
Lisa Käll, tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Kommunikation & webb
Henning Brüllhoff
henning.brullhoff@erg.su.se