Regissör, handläggare på myndighet, arkivarie och konstnärlig verksamhet, det är några av de sysselsättningar våra tidigare studenter har arbetat med efter sin examen i etnologi. Alumnerna vi pratar med nämner alla det särskilda perspektiv på människan och samhället som etnologin ger som en av de viktigaste sakerna de tagit med sig från sin utbildning.

För Farrah Abdi, som har läst Mångfaldsprogrammet med kandidatexamen i etnologi, bidrog detta till att hon fick jobb som handläggare på Arbetsförmedlingen:

- Det är ett jobb som innebär mycket människokontakt och inom etnologi studerar man människor, säger Farrah Abdi.

- Man lär sig hur människor fungerar både i grupp och som individer och får insikter om varför samhällen och kulturer är olika. Det är ett brett ämne som får en att fundera över strukturer man sällan märker när man lever mitt i dem. Studierna gav många aha-upplevelser, fortsätter hon.

Cecilia Swanström som har en kandidatexamen i etnologi arbetar idag som registrator och arkivansvarig på en stadsdelsförvaltning och har haft nytta av studierna både i sitt yrkesliv och i sin egen vardag.

- Jag har fått med mig jättemycket både i livet och i mitt jobb, från en analytisk förmåga till metoder som deltagande observation. Jag kan hela tiden se var den etnologiska blicken passar både i mitt och i mina kollegors arbete, som till exempel när det görs brukarundersökningar inom äldreomsorgen, säger hon.

Allmänbildning och ödmjukhet

Flera av etnologerna pekar på att studierna givit dem en god allmänbildning, men också förmågor som att se saker ut ett större tidsperspektiv lyfts fram:

- Jag har fått med mig förmågan att se samband mellan nutid, dåtid och framtid. Att man ser människan som en kulturvarelse bidrar med ett perspektiv som skiljer sig från andra humanistiska ämnen. Häromveckan var jag på museum och kunde höra direkt på vår guide att hon var etnolog, säger Kaisa Marie Hansdotter Gustavsson som idag arbetar som arkivarie.

Men studierna i etnologi har inte bara bidragit med användbara kompetenser i arbetslivet, utan lika mycket varit givande på ett mer personligt plan. En ödmjukhet för människors olikheter liksom förmågan att inte bara lyssna på vad människor säger utan också hur de säger det är några exempel alumnerna nämner.

Varför ska man läsa etnologi?

- Det är ett jätteroligt ämne som du kan tillämpa på vad du än är intresserad av. Det har en otrolig bredd och man får med sig många olika metoder vilket gör det väldigt fritt att forma studierna efter vad man själv vill, säger Cecilia Swanström.

Anna Axegård, som bland annat arbetat med konst efter sin examen, ser etnologiämnet som mycket värdefullt för samhället:

- Etnologer har begåvningen att se och beskriva sådant som annars lätt tas för givet. Vi behöver dem som ser djupare värden och kulturella meningar, och kan se systemfel och peka på dem.