Hur anmäler jag mig till era kurser och program?

Till de allra flesta av våra utbildningar anmäler du dig via Antagning.se. Till de kurser som endast kräver registrering (det står angivet i ansökningsinformationen i utbildningskatalogen) anmäler du dig genom att kontakta studentexpeditionen för ditt ämne.

Kan jag anmäla mig trots att ansökningstiden har gått ut?

Om det på Antagning.se står angivet att en utbildning är "öppen för sen anmälan" går det fortfarande att söka utbildningen. Sen anmälan sker via Antagning.se. När du gör en sen anmälan hamnar du automatiskt på reservplats. Som reserv får du besked om eventuell antagning i samband med kursstart.

Vad händer när jag har fått mitt antagningsbesked?

I mitten av juli eller i början av december (beroende på vilken termin du ska studera) får du ditt första antagningsbesked. Där står det om du är antagen eller placerad på reservplats. Om du blivit antagen eller reservplacerad och vill studera på utbildningen måste du tacka ja före sista svarsdag som anges på antagningsbeskedet.

I början av augusti eller i slutet av december kommer du att få ett andra antagningsbesked. I samband med det kommer du även att få ett välkomstbrev från oss med information om när webbregistreringen är öppen. (För kurser som börjar en bit in på terminen kan välkomstbrevet i vissa fall komma senare.) All kontakt sker via den e-postadress som du uppgivit när du registrerade dig på Antagning.se. Det är därför viktigt att du kontrollerar att adressen är korrekt och läser dina mejl regelbundet.

Vad händer om jag blir reservplacerad?

Om du är reserv och kan komma ifråga för en utbildningsplats kommer du att bli kontaktad i samband med kursstart, vanligen via e-post eller telefon. Erbjuds du en plats kommer vi att behöva svar från dig med kort varsel, därför rekommenderar vi att du under denna period läser/lyssnar av din mejl och telefon dagligen. Om du en vecka efter att kursen startat fortfarande inte hört från oss innebär det att du inte kunnat erbjudas en plats.

Jag är villkorligt antagen, vad innebär det?

Om det i ditt antagningsbesked står "VI" så betyder det att du är villkorligt antagen. Det innebär att du vid prövningstillfället saknat behörighetsgivande poäng och att du kan antas till utbildningen först när tillräckliga studieresultat inrapporterats. Senast tre veckor efter kursstart måste du ha avslutat behörighetsgivande kurser för att kunna registreras på den nya utbildningen.

Observera att du som blivit antagen med villkor måste kontakta utbildningsadministratören för din utbildning mejlledes under registreringsperioden för att behålla din plats.

Hur gör jag om jag har en funktionsnedsättning?

Om du behöver någon form av stöd under din utbildningstid bör du i god tid kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättning för att diskutera ditt individuella stödbehov och få nödvändig information. Studentavdelningen kan hjälpa dig att formulera ett intyg där det framgår vilket stöd du har behov av. Läs mer på Studentavdelningens sida om att Studera med funktionsnedsättning.

Vad är ett universitetskonto och vad ska jag ha det till?

I och med att du blivit antagen till en utbildning vid Stockholms universitet skapas ett Universitetskonto för dig. Det ger tillgång till många viktiga - och för dina studier nödvändiga - webbtjänster, bland annat webbregistrering, webbmejl, tentamensanmälan, universitetsbiblioteket och kursplattformen Athena. Men för att kunna använda dem behöver du först aktivera ditt konto. Information om hur du gör det finner du här: Aktivera universitetskonto. Webbtjänsterna finns samlade på studentportalen Mitt universitet.

Hur webbregistrerar jag mig?

Efter att du blivit antagen till en utbildning behöver du registrera dig för att inte förlora din kursplats. Webbregistrera dig via ditt universitetskonto i Ladok för studenter under fliken "Aktuell utbildning". Efteråt kan du kontrollera att du registrerats under fliken "Intyg". Observera att vi inte har något upprop. När du väl registrerat dig kan du inte förlora din plats.

Observera att du endast kan registrera dig under den registreringsperiod som anges i välkomstbrevet du får från oss.

Om du blivit antagen med villkor eller av någon annan anledning inte kan registrera dig på webben måste du kontakta utbildningsadministratören mejlledes under registreringsperioden för att inte förlora din plats.

Vad är Athena och hur kommer jag in där?

När du registrerat dig på en kurs får du tillgång till kursens sajt på Athena, som är den lärplattform som används vid SU (ersätter tidigare lärplattform Mondo). Här laddas de dokument upp som hör till kursen, såsom läsanvisningar, seminarieuppgifter, examinationsuppgifter och liknande. Här finner du en studentguide till Athena.

Hur gör jag för att få ett studieintyg?

Logga in på Ladok för studenter med uppgifterna till ditt universitetskonto. Under fliken "Intyg" kan du skriva ut ett nationellt studieintyg.