Varför valde du att läsa kandidatprogrammet i mångfaldsstudier med examen i genusvetenskap? 

– Jag har ända sedan gymnasiet varit intresserad av genusfrågor och kände att jag inte hade något annat val än att plugga det, så jag började läsa kurser i det. Då bestämde jag mig för att jag ville arbeta med något i den skärningspunkten och började leta efter en mer praktiskt inriktad utbildning som låg närmare arbetsmarknaden. När jag hittade kandidatprogrammet i mångfaldsstudier tyckte jag att det kändes bra som komplement till genusstudierna. Det var intressant att få ett bredare perspektiv kring sådant som rasism och vithetsnormer och så ingick praktik.

Vad jobbar du med idag och hur har din väg dit sett ut?

– Jag är projektledare på Right to Play, en organisation som arbetar med integrationsfrågor i stort och mer specifikt med arbetsmarknadsinsatser för nyanlända ungdomar. Jag fick jobb här direkt efter att jag avslutat min praktikperiod och tagit examen våren 2019. Jag började jobba som projektkoordinator men har precis blivit projektledare för ett projekt med målet att 100 nyanlända ungdomar ska komma ut i en hållbar anställning.

Vad har du haft för nytta av dina studier? 

– Utan att ha läst mångfaldsstudier hade jag inte fått jobbet jag har idag, det var absolut avgörande. Studierna har givit mig jättemycket, både de teoretiska bitarna kring till exempel intersektionalitet och jämställdhetsintegrering som jag har kunnat bidra till att implementera i organisationen. Men också de arbetslivsfokuserade delarna i utbildningen, där vi har gjort flera arbetsplatsbesök och haft praktik. 

– Jag kan till 100 % rekommendera att läsa kandidatprogrammet i mångfaldsstudier till alla som vill jobba med frågor som rör jämlikhet, mångfald och intersektionalitet. Jag älskade min tid där! 

Vilka är dina karriärtips till dagens studenter? 

– Skaffa dig erfarenhet under tiden som du pluggar! Det är superviktigt att fylla sitt CV med sådant som är relevant för det man vill jobba med, utöver sina studier. Det kan vara svårt att veta vilken inriktning man vill välja medan man studerar, men mitt tips är att fundera över det och skaffa erfarenheter kopplade till det. Jag satt till exempel med i institutionens studentråd, arbetade extra som föreläsare och på en fritidsgård för hbtq-ungdomar, och hade andra ideella engagemang.