Syftet med programmet är att matcha studenter med yrkesverksamma alumner för att få rådgivning kring karriär och yrkesliv samt etablera kontakter med arbetsmarknaden.

Nu söker vi alumner som vill vara mentorer åt nuvarande studenter och hjälpa dem att utvecklas professionellt. Genom att delta i programmet får du som mentor möjlighet att:

  1. Bli en bättre handledare. Mentorskapet gör dig bättre på att ge vägledning utifrån dina egna erfarenheter.
  2. Få nya insikter kring vilka förväntningar de som är på väg in på arbetsmarknaden idag har och hur de ser på världen.
  3. Dela med dig av dina erfarenheter och på så sätt stärka dina egna kunskaper.
  4. Utöka ditt professionella och personliga nätverk genom att träffa andra mentorer och nya medarbetare inom ditt område.

Mer information

Läs mer om Stockholms universitets Mentorskapsprogram 2019/2020

Kontakt och intresseanmälan

Vill du anmäla ditt intresse eller har du frågor? Kontakta Galina Ananieva på studievagledning@erg.su.se .