Vägar till examen
 

Läsa ett program

Kandidatexamen (grundnivå)

I följande kandidatprogram kan du välja något av institutionens ämnen som huvudämne:

Kulturvetarprogrammet (administreras av historiska institutionen). Etnologi, religionshistoria och genusvetenskap kan läsas som huvudämne.

Kandidatprogram i mångfaldsstudier (administreras av ERG). Etnologi och genusvetenskap kan läsas som huvudämne.

Kandidatprogram för museer och kulturarv (administreras av ERG). Etnologi kan läsas som huvudämne.

Magister-/masterexamen (avancerad nivå)

På ERG har vi kombinerade magister-/masterprogram i alla institutionens ämnen:

Magister-/masterprogram i etnologi
Magister-/masterprogram i religionshistoria
Magister-/masterprogram i genusvetenskap

Läsa på egen hand

För en kandidatexamen krävs att du har läst 180 hp i fullständiga kurser, varav 90 hp i huvudämnet (inklusive kandidatkurs).

För magisterexamen krävs 1 års studier (60 hp) efter kandidatexamen och för masterexamen 2 års studier (120 hp) efter kandidatexamen.

Regler för examina på grund- och avancerad nivå vid Stockholms universitet:
Regler för generella examina

Lokala examensbeskrivningar för examen på grund- och avancerad nivå vid Stockholms universitet:
Lokala examensbeskrivningar

Mer information om hur du ansöker om ett examensbevis:
Ansökan om examensbevis