Varför valde du att läsa religionshistoria?

– Det hade alltid varit ett intresse, jag hade på egen hand läst om den typen av frågor så det blev en naturlig ingång till universitetsstudierna.

Jag tog en kandidatexamen i religionshistoria och så småningom också en magister. Jag har även läst Centralasienstuder, där det ingick att studera uzbekiska. Jag läste även ryska ett par år. Centralasien kom jag in på under min utbildning i religionshistoria och jag skrev mina uppsatser om medeltida religiösa förhållanden i Centralasien.

Hur har din väg sett ut efter examen och vad gör du idag?

– Det har varit en ganska krokig väg. Till en början tog jag de jobb som dök upp, och fick så småningom jobb hos en underkontraktör till Verket för högskoleservice (VHS). Sedan anställdes jag av myndigheten som junior handläggare och tog mig vidare till mer avancerade uppgifter. Sedan hamnade jag på Universitets- och högskolerådet (UHR) där jag arbetade med utländsk utbildning med fokus på länderna i Centralasien och forna Sovjetområdet, som var mina specialområden sedan studietiden. Det handlade om att följa med i vad som hände på utbildningsområdet i de länderna, och även mer generell omvärldsanalys.

När man sätter igång med något tenderar saker att hända på samma gång. Parallellt med mina jobb på VHS och UHR var vi några som startade en organisation, Forum Eurasien. Vi var alla intresserade av Centralasien från olika perspektiv - jag utifrån religionshistoria - och drev olika projekt där vi bland annat undersökte de sociala och politiska förhållandena i dessa länder. Vissa perioder var jag också tjänstledig för att arbeta som reseledare i Centralasien. Det var hårt jobb men också stimulerande. Jag fick använda mina kunskaper i religionshistoria när jag föreläste om områdets historia och kulturutveckling, då grupperna ofta hade den typen av intressen.

Så småningom blev det aktuellt att återvända till akademin. Jag gjorde färdigt min magister vid ERG och till slut dök det upp en doktorandtjänst på Södertörn där jag nu forskar och undervisar inom religionsvetenskap.

Vad har du haft för nytta av dina studier?

– När man studerar humaniora tycker jag att man ska vara passionsdriven och läsa det man är intresserad av. Men det är klart att jag har haft nytta av studierna, det har givit mig allmänbildning och kompetenser som till exempel behövs när man gör utredningar.

Men jag är lite emot den instrumentella synen på studier, man kan inte förutse allt man kommer att ha användning för. Det är bättre att drivas av intresse, förkovra sig i det och se vad det leder till och på så sätt upptäcka hur man kommer att ha nytta av det.

Vilka är dina karriärtips till dagens studenter?

– Mitt bästa tips är att börja syssla med det du är intresserad av oavsett om du till en början tjänar så mycket pengar. Ju mer du har gjort, oavsett om det är volontärarbete eller något du tjänar pengar på, så ger det ena det andra.

Det kan vara snårigt men om man har en idé om vad man vill så tror jag att man klarar sig. Man behöver inte heller rusa in i studier utan det är också bra att ha jobbat några år och ha livserfarenhet med sig in i studierna om man inte från början vet vad man vill.