Arbete och karriär

Håll kontakten med Stockholms universitet!

Har du varit student vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap? Här kan du läsa om hur du går med i universitetets alumnnätverk eller håller kontakten med oss på andra sätt.

Möt våra alumner

Här berättar några av våra tidigare studenter i etnologi, religionshistoria och genusvetenskap om vad de gör idag, hur de tog sig dit och vad de har haft för nytta av sina studier.

Observation

Vad hände med våra studenter i etnologi?

Aha-upplevelser om hur människor och samhällen fungerar och frihet att forma studierna efter egna intressen. Det är vad studierna i etnologi har inneburit för några av våra tidigare studenter.

Charlie Lindell

Charlie Lindell, alumn från kandidatprogrammet i mångfaldsstudier

Charlie Lindell sökte en utbildning med nära koppling till arbetsmarknaden som tog tillvara hans intresse för jämlikhets- och genusfrågor, och fann kandidatprogrammet i mångfaldsstudier. När han tog examen fick han jobb direkt och arbetar idag med integrationsfrågor som projektledare.

Henrik Ohlsson

Henrik Ohlsson, alumn i religionshistoria

”Börja syssla med det du är intresserad av så ger det ena det andra”, säger Henrik Ohlsson som tog både kandidat- och magisterexamen i religionshistoria vid ERG. Via myndighetssektorn, projekt med fokus på Centralasien inom ideell sektor liksom arbete som reseledare i Centralasien doktorerar han idag i religionsvetenskap.

Susanna Warhammar

Susanna Warhammar, alumn i genusvetenskap

Susanna Warhammar läste kurser i genusvetenskap och jobbade extra i Amnestys medlemsservice. Där jobbar hon kvar, men numera i rollen som senior campaign manager. ”Det handlar om att våga säga ja och kasta sig ut i saker”, säger hon.

STUDENTKONTAKT

______________________________

Har du frågor om registrering och betygsrapportering, eller vill du prata med en studievägledare?

Kontakta vår studentexpedition:
Studentexpeditionen vid ERG

______________________________

Tentamensutlämning
Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Studievägledare
Jannica Vestergård
E-post: studievagledning@erg.su.se

Internationell koordinator
Jannica Vestergård
internationalcoordinator@erg.su.se

_____________________________

Studierektorer
Etnologi: Helena Hörnfeldt
tel: 08-16 1165
helena.hornfeldt@etnologi.su.se

Religionshistoria:
Marja-Liisa Keinänen 
tel: 08-674 73 05
Marja-Liisa.Keinanen@rel.su.se

Genusvetenskap: Anna Cavallin
tel: 08-674 77 90
anna.cavallin@gender.su.se

Hitta ditt schema
Gå till Mitt universitet
Studentrådet