Hennes funderingar resulterade i kandidatuppsatsen "En riktig mama? – en undersökning av normer och moderskapsideal i tidningen mama", där hon försöker att frilägga tidskriftens mammabild och se vad den består av.

På sajten Feministiskt Perspektiv berättar nu Hanna i en text om sin undersökning och vad hon kom fram till. Du kan läsa artikeln här:

http://feministisktperspektiv.se/2012/05/26/den-valanpassade-maman/