Programpunkten är en del av Forskardagarna på Stockholms universitet och äger rum onsdagen den 2 oktober kl 12-12.45 i den högra hörsalen i Aula Magna.

Mer information om evenemanget och fullständigt schema för Forskardagarna hittar du här:

http://www.su.se/om-oss/evenemang/forskardagarna