HT18

Vecka 47 - allmän uppsamling
Uppsamlingsperiod för kurser/delkurser som tenterades period A + allmän uppsamling av gamla och nya kurser/delkurser som examineras genom hemtentamen, samt inlämning av diverse rester

Vecka 51
Uppsamlingsperiod för kurser/delkurser som tenterades period B

Vecka 2
Uppsamlingsperiod för kurser/delkurser som tenterades period C

Vecka 3 - allmän uppsamling
Allmän uppsamling för gamla och nya kurser/delkurser som examineras genom hemtentamen, samt inlämning av diverse rester

Foto: Pixabay

VT19

Vecka 10
Uppsamlingsperiod för höstterminens sista delkurs (period D)

Vecka 15
Uppsamlingsperiod för kurser/delkurser som tenterades period A

Vecka 20
Uppsamlingsperiod för kurser/delkurser som tenterades period B

Vecka 24 - allmän uppsamling
Uppsamlingsperiod för kurser/delkurser som tenterades period C + allmän uppsamling för gamla och nya kurser/delkurser som examineras genom hemtentamen, samt inlämning av diverse rester.

Vecka 35 - allmän uppsamling
Uppsamlingsperiod för vårterminens sista delkurs (period D) + allmän uppsamling för gamla och nya kurser/delkurser som examineras genom hemtentamen, samt inlämning av diverse rester

Vänligen observera att du måste anmäla om du avser att tentera senast en vecka innan periodens början! För att göra en omtentamen, kontakta i första hand kursens lärare. Om det gäller kurser du har läst tidigare terminer, kontakta ämnets studierektor.

Kontaktuppgifter till studierektorer

Information om terminstider och periodindelning