Omtentamen under pågående termin annonseras ut på kursens sajt i Athena och infaller under någon av de nedanstående omtentamensperioderna. Om du vill tentera en kurs du läst en tidigare termin måste du så tidigt som möjligt men senast en vecka innan uppsamlingsperiodens periodens början anmäla att du avser att tentera! Kontakta i första hand kursansvarig lärare, i andra hand ERGs studentexpedition.

Information om terminstider och periodindelning

HT19

Vecka 46 - allmän uppsamling
Uppsamlingsperiod för kurser/delkurser som tenterades period A + allmän uppsamling för eftersläntrare på alla kurser/delkurser samt inlämning av diverse rester (efter överenskommelse med lärare).

Vecka 51
Uppsamlingsperiod för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period B.

Vecka 1-2
Uppsamlingsperiod för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period C.

Vecka 3 - allmän uppsamling
Allmän uppsamling för alla kurser/delkurser som examineras genom hemtentamen, samt inlämning av diverse rester (efter överenskommelse med lärare).

VT20

Vecka 10
Omtentamensperiod för höstterminens sista delkurs (period D).

Vecka 15
Omtentamensperiod för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period A.

Vecka 20
Omtentamensperiod för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period B.

Vecka 24 - allmän uppsamling
Omtentamensperiod för kurser/delkurser som tenterades i slutet av period C + allmän uppsamling för eftersläntrare på alla kurser/delkurser samt inlämning av diverse rester (efter överenskommelse med lärare).

Vecka 35 - allmän uppsamling
Omtentamensperiod för vårterminens sista delkurs (period D) + allmän uppsamling för eftersläntrare på alla kurser/delkurser samt inlämning av diverse rester (efter överenskommelse med lärare).