Mejla styrelsen@humf.su.se för att få veta mer!

Humanistiska föreningen (HumF) vid Stockholms universitet är en av fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet. Vi ordnar aktiviteter som gör det roligare att studera vid universitet för våra medlemmar!

HumF är en religiöst och politiskt obunden förening för humaniorastudenter samt för personer intresserade av de humanistiska vetenskaperna, deras utveckling och fortlevnad. HumF grundades 1914 och håller till på Gula villan på Frescati campus, Stockholms universitet. Vi har cirka 4000 medlemmar per termin.

För att delta måste en vara medlem, det är lätt att ordna och kostar bara 120 kr per termin.

Bli medlem: http://www.sus.su.se/sv/bli-medlem/

Välj “SUS + HumF” för ett kopplat medlemskap i både studentkåren och oss, två medlemskap i ett!

Mer information om oss och de evenemang vi ordnar finns här:

Hemsida: http://www.humf.su.se/
Facebook: www.facebook.com/HumanistiskaForeningen/
Instagram: @humanistiskaforeningensu