Andreas Runnemo
Andreas Runnemo

Varför valde du den här utbildningen?

Det var en kombination av mitt intresse för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor och chansen att få ett annat perspektiv jämfört med min bakgrund som ingenjör och ekonom. Jag tänkte också att studierna i genusvetenskap kunde ge mig verktyg att få syn på mina privilegier.

Vilka förväntningar hade du på din utbildning innan du började studera?

Jag föreställde mig att den skulle innehålla ett kritiskt förhållningssätt till samhällets organisering och maktfördelning. Men också att jag skulle få träffa intressanta människor som det skulle vara spännande att diskutera med.

Hur trivs du med studierna?

Jag trivs bra, utbildningen uppfyller mina förväntningar. Jag lär mig intressanta saker och får ta del av givande diskussioner.

Är det något du fått lära dig som varit särskilt intressant?

Det har varit intressant att läsa om skiljelinjer mellan olika feministiska inriktningar. Det har bland annat givit mig bättre förståelse för delar inom feminismen som provocerar många och att en del av detta är sådant som väcker kritik även från andra feministiska inriktningar.

Har du någon favoritplats på universitetet?

Biblioteket.

Vad skulle du vilja säga till en gymnasieelev som funderar på att börja läsa genusvetenskap vid Stockholms universitet?

Att det är  jätteintressant och att man lär sig mycket, men också att man bör tänka på att det inte är den säkraste vägen till fast anställning.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag ska gå tillbaka till mitt liv som managementkonsult i it-branschen och fortsätta driva jämställdhetsarbete på Netlight consulting där jag arbetar.