Kalle Ström
Kalle Ström

Varför valde du den här utbildningen?

Rent intresse. Jag tänkte att etnologin skulle behandla människors beteenden nära och detaljerat – på ett kvalitativt vis. Och samtidigt att det fanns många olika sätt att specialisera sig.

Vilka förväntningar hade du på din utbildning innan du började studera?

Att etnologin skulle handla om hur människor och våra beteenden formas utifrån vår kultur.

Hur trivs du med studierna?

Definitivt bra. Det är en fördel att det hela tiden går att bygga vidare på det jag redan lärt mig. Tvärvetenskapligheten inom ämnet ger dessutom en stor frihet att själv styra studierna och att välja fördjupning.

Är det något du fått lära dig som varit särskilt intressant?

Hur komplext kulturbegreppet är. Det finns så många sätt att tala om det. Jag har fått ett nytt perspektiv på kulturens föränderlighet, den är verkligen närvarande i allt vi gör.

Har du någon favoritplats på universitetet?

Biblioteket. Det är lugnt och lätt att plugga där och känns lite som att befinna sig mitt i kunskapens kärna.

Vad skulle du vilja säga till en gymnasieelev som funderar på att börja läsa etnologi vid Stockholms universitet?

Det är aldrig fel att läsa etnologi. Humanistiska utbildningar blir ibland orättvist utskällda för att de inte leder rakt in i näringslivet. Men de ger perspektiv du har med dig varje dag, det är supernyttigt.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag vet inte exakt vad jag kommer att arbeta med, men jag tror att mina kunskaper kommer att vara efterfrågade. Jag har en parallell bana inom media och där känns den här typen av kunskaper alltid användbara. Jag kan tänka mig att de även är attraktiva för en arbetsgivare.