Alexandra McCormick
Alexandra McCormick

Vilka förväntningar hade du på din utbildning?

Jag hoppades få lära mig de undervisningsverktyg som Skolverket specificerat så att jag ska kunna undervisa i religionskunskap enligt Gy11, det vill säga enligt läroplanen och examensmålen för gymnasieskolan.

Hur trivs du med studierna?

Jag trivs bra. Det är ett lagom tempo och litteraturen är en välavvägd blandning av vetenskaplig forskning och religiösa texter.

Är det något du fått lära dig som varit särskilt intressant?

Ja, det har varit intressant att få lära sig hur man kan problematisera forskningsresultat och tänka kritiskt kring dem. Till exempel har vi fått granska vetenskapliga studier av inhemsk religion.

Om någon bad om ett bra skäl att läsa samma utbildning som du, vad skulle du säga till dem?

Att det är en bra utbildning, oavsett om du vill bli lärare eller forskare. Vi samläser ju nu, vi som ska bli lärare och de studenter som går en forskningsförberedande utbildning, och det fungerar bra tycker jag. Sedan skadar det ju inte att det är en sjuk brist på lärare, vilket gör att framtiden känns tryggad.

Hur skulle du vilja använda kunskaperna från den här utbildningen i framtiden?

Som lärare på ett djurgymnasium. Då kan jag kombinera yrket med min stora hobby: hästar.

Har du läst några andra ämnen utöver religionsvetenskap?

Jag har läst svenska, som är mitt huvudämne. Jag tyckte det kändes bra att kombinera ett kärnämne, som har nationella prov, med något annat.