Anna Fredholm
Anna Fredholm

Vilka förväntningar hade du på din utbildning?

Min förhoppning var att jag skulle få möjlighet att uppdatera mina kunskaper. Eftersom jag har arbetat som museietnolog länge har jag försökt att hänga med i ämnet på egen hand, men det är något helt annat att läsa på heltid. Nu har jag verkligen en chans att sätta mig in i vilka frågor och perspektiv som är relevanta inom etnologin idag.

Hur trivs du med studierna?

Jag trivs väldigt bra. Eftersom vi är en liten grupp blir det mycket personligt, och våra lärare är verkligen engagerade och inkluderande mot oss studenter.

Är det något du fått lära dig som varit särskilt intressant?

Jag ser verkligen fram emot att skriva uppsats igen och allt jag kan få användning av i mitt uppsatsskrivande är väldigt spännande. Till exempel var det mycket intressant att läsa om hur etnologers fascination för det materiella varierat över tid.

Om någon bad om ett bra skäl att läsa samma utbildning som du, vad skulle du säga till dem?

Jag tror att alla som är intresserade av människor kan finna något i etnologin. Och om man som jag vill arbeta inom museibranschen är det verkligen en passande utbildning. Själv tänkte jag dock inte så strategiskt då jag skulle välja ämne. Jag valde med hjärtat helt enkelt.

Hur skulle du vilja använda kunskaperna från den här utbildningen i framtiden?

I mitt arbete som museiintendent förstås, men förhoppningsvis även inom en framtida forskarutbildning.

Har du läst några andra ämnen utöver etnologi?

Jag var väldigt tidigt inställd på att jag ville arbeta på museum, så jag valde ämnen som jag tänkte skulle passa bra där. Inom kulturvetarprogrammet läste jag exempelvis museivetenskap, pedagogik och en curatorutbildning.